Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti In Travel s.r.o., se sídlem T.G. Masaryka 820/42, IČ:03494403, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 34 578 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • –  jméno a příjmení
  • –  název společnosti
  • –  e-mail
  • –  telefonní číslo
  • –  věk
  • –  IP adresuJméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, e-mail, věk a IP adresu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem rezervace pobytu, či jiné cestovní služby. Dále k cílení reklamy na platformy Google, Google Analitycs, Seznam.cz, Facebook a jeho aplikace, zasílání obchodních a marketingových sdělení, ukládání vašich nákupních preferencí, ukládání souborů cookies. Ty to údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

 

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, e-mail, věk a IP adresu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem rezervace pobytu, či jiné cestovní služby. Dále k cílení reklamy na platformy Google, Google Analitycs, Seznam.cz, Facebook a jeho aplikace, zasílání obchodních a marketingových sdělení, ukládání vašich nákupních preferencí, ukládání souborů cookies. Ty to údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

 

3. Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese www.varykonecnejinak.cz (dále jen „webové stránky“).

 

4. Správce shromažďuje a zpracovává na svých webových stránkách následující:

Účel zpracování

Účel zpracování

Doba trvání

Kategorie subjektů příjemců

Kategorie příjemců

plnění smluvního vztahu

Identifikační, adresní a kontaktní údaje

do naplnění účelu smluvního vztahu až do uplynutí záruční doby

Zákazník

správce

zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb

Identifikační, adresní a popisné a kontaktní údaje

Do odvolání

Zákazník

správce

účetní a daňové účely

Identifikační a adresní údaje

10 let po skončení pracovního poměru

Zákazník, zaměstnanec

správce daňový poradce a účetní

personální a mzdová agenda

Identifikační a adresní údaje, kontaktní údaje

10 let po skončení pracovního poměru

zaměstnanec brigádník

správce daňový poradce a účetní

statistické účely

Popisné údaje

3 roky

zákazník

správce

zobrazování reklam

Popisné údaje

Do odvolání

zákazník

správce

oprávněný zájem

Identifikační adresní údaje

Do doby naplnění účelu

zákazník

správce

plnění dalších zákonných povinností

Identifikační, adresní údaje

do doby naplnění účelu

zákazník

Správce, advokát

využívání souborů cookies

popisné údaje

3 roky

zákazník

správce

 

5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti bookingin@travel.eu

 

6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a. Poskytovatel softwaru Solitea Česká republika, a.s., Samo Soft LTD.
b. Marketingová a PR agentura
c. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

–  vzít souhlas kdykoliv zpět,
–  požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
–  vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
–  požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
–  na přenositelnost údajů,
–  podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Cookies

Veškeré informace o zpracování cookies souborů naleznete na této adrese: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs

Menu