Obchodní podmínky

Děkujeme, že jste si k Vašemu pobytu v Karlových Varech vybrali náš portál www.varykonecnejinak.cz. Prosím seznamte se níže s všeobecnými obchodními podmínkami, které se vztahují k Vaší rezervaci. Tyto podmínky platí pro všechny rezervace vytvořené přes naše internetové stránky a potvrzením Vaší rezervace s nimi zároveň dáváte Váš souhlas.
Provozovatelem portálu www.varykonecnejinak.cz je obchodní společnost In Travel s.r.o.
(IČ: 03494403) se sídlem T.G.Masaryka 820/42, 360 01 Karlovy Vary

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1. DOBA PŘIHLÁŠENÍ (CHECK-IN) A DOBA ODHLÁŠENÍ (CHECK-OUT) Z HOTELU

Doba přihlášení do hotelu (check-in): od 14:00
Doba odhlášení z hotelu (check-out): do 12:00
Při check-in je vyžadován platný osobní průkaz totožnosti.

2. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Při závazné rezervaci vyžadujeme úhradu ve výši 100% celkové částky rezervace nejpozději 14 dní před příjezdem. Celková cena se odvíjí od termínu a služeb Vaší rezervace. V případě změny termínu může dojít ke změně celkové částky. Uvedené ceny jsou v CZK. Ceny v jiné měně mají pouze informační charakter. V ceně není zahrnut městský poplatek ve výši 21 CZK za osobu a noc Vám bude naúčtován na recepci. Všechny platby provedené bezhotovostním převodem budou považovány za řádně a včas zaplacené pouze, pokud budou připsány na příslušný účet v plné výši a nejpozději v den splatnosti.

3. STORNOPODMÍNKY

Stornopodmínky se řídí podmínkami jednotlivých Poskytovatelů Ubytovacích kapacit (hotel).
V případě zrušení rezervace ze strany Kupujícího nebo v případě, že se nedostaví na určitý termín (no show) rezervace, uplatní Prodávající (In Travel s.r.o.), stornopoplatky stanovené příslušným Poskytovatelem Ubytovacích kapacit (hotelem), které jsou uvedené v příslušné faktuře.
Jak stornovat: Kupující zašle na níže uvedenou e-mailovou adresu s uvedením jména a rezervačního čísla zrušení své rezervace.

4. DĚTSKÉ CENY A CENY ZA PŘISTÝLKY

Přistýlka pro dítě i pro dospělou osobu je možná pouze na vyžádání u některých kategorií pokojů. Je třeba se předem informovat o technických možnostech a podmínkách Poskytovatele Ubytovacích kapacit (hotelu).

5. DALŠÍ INFORMACE A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Případné změny rezervace jsou možné dle aktuálních možností Poskytovatelů Ubytovacích kapacit (hotelu) a je možné, že se na ně vztahují stornopodmínky (viz. STORNOPODMÍNKY). Individuální požadavky řeší Poskytovatel Ubytovacích kapacit (hotel) dle aktuálních možností a mohou se na ně vztahovat dodatečné poplatky. V případě dotazů se neváhejte obrátit na naše obchodní oddělení na e-mailové adrese: rezervace@varykonecnejinak.cz. Pro naši lepší orientaci používejte, prosím, při komunikaci číslo vaší rezervace.
Kupující bere na vědomí, že Prodávající (In Travel s.r.o.) není Poskytovatelem Ubytovacích kapacit, proto Prodávající (In Travel s.r.o.) Kupujícímu nedává žádné záruky za kvalitu Ubytovacích kapacit. V případě vzniknuté vady na straně Ubytovacích kapacit, je Kupující oprávněn uplatňovat práva z odpovědnosti za vady Ubytovacích kapacit u Prodávajícího (In Travel s.r.o.), který je dále bude uplatňovat u Poskytovatelů Ubytovacích kapacit.
Všeobecné podmínky, jakož i práva a povinnosti z nich vyplývající, se řídí právem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

Děkujeme za Vaši rezervaci a budeme se těšit na Vaši návštěvu v Karlových Varech.

In Travel s.r.o.
T.G.Masaryka 820/42, 360 01 Karlovy Vary, Czech Republic

Nepřetržitě:
Tel.: +420 608 917 653
E-mail: rezervace@varykonecnejinak.cz

Menu